QUỸ ĐẦU TƯ BẢN VIỆT

VietCapital là khách hàng thân thuộc của Brand2 trong nhiều năm. brand2 thấu hiểu những giá trị cốt lõi và văn hóa đạo đức của thương hiệu, từ đó triển khai chuyên nghiệp và đồng nhất qua các ấn phẩm giao dịch, tài liệu công ty và website.

Profile thương hiệu VietCapital do brand2 thiết kế, từ ý tưởng, hình ảnh cho đến trình bày. Ý tưởng này còn được thể hiện xuyên suốt qua website công ty. Website quỹ đầu tư là trang nhiều thông tin, vừa giúp giới thiệu sâu về thương hiệu, lưu trữ các quy định và văn hóa kinh doanh, vừa là cổng thông tin giúp Bản Việt giao dịch, quảng cáo đến khách hàng. Với khối lượng thông tin như vậy, nhưng thiết kế brand2 được ghi nhận là rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ và ấn tượng.