Sacomreal – TTC Land chuyển đổi thương hiệu

Sau gần 15 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomreal đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường. Trải qua một số biến cố mang tính lịch sử, năm 2017, Sacomreal cần thực hiện một sự thay đổi toàn diện mang tính chiến lược. Brand2 Asia được lựa chọn từ 5 agency để giải bài toán tái định vị chiến lược này.

Dự án được triển khai bắt đầu bằng một nghiên cứu nhận thức và quan điểm của tất cả các bên liên quan: khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông, đối tác kinh doanh, nội bộ. Brand2 thực hiện nhiều buổi phỏng vấn và thảo luận, từ cấp lãnh đạo cao nhất là Chủ tịch tập đoàn TTC Group, Ban lãnh đạo của Sacomreal cho đến các giám đốc khối của Sacomreal để tìm hiểu quan điểm, mong muốn, phân tích và hệ thống hoá làm nền tảng cho các giải pháp liên quan.

Dựa trên các kết quả thu thập và phân tích chuyên sâu của Brand2, giải pháp chuyển đổi thương hiệu đã được chấp thuận với thông điệp “Sacomreal chuyển mình lớn mạnh thành TTC Land.

Brand2 đã hoàn tất dự án tư vấn với hạng mục công việc toàn diện bao gồm: nghiên cứu thị trường, chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, hệ giá trị văn hoá, hệ thống nhận diện, phim giới thiệu và chiến lược truyền thông thương hiệu.

Trong sự kiện công bố chiến lược và ra mắt thương hiệu mới – do Brand2 đạo diễn và thực hiện – TTC Land đã nhận được sự ngưỡng mộ của hầu hết các đối tác, làm dâng cao sự tin tưởng và niềm tự hào của toàn thể nhân viên TTC Land.

Chỉ trong 6 tháng (sớm so với dự kiến 1 năm), TTC Land đã được nhận biết vô cùng tích cực trên thị trường bất động sản Việt Nam, trong nhận thức của tất cả các bên liên quan.