TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Từ giai đoạn xây dựng nền tảng, Brand2Asia đã giúp nhà đầu tư phác họa chân dung khách hàng mục tiêu và chiến lược định vị thương hiệu phù hợp với dự án có diện tích trên 10.000m2, tại quận lớn nhất Tp. Hồ Chí Minh.

Trên nền tảng đó, tên gọi Pandora City cùng hệ thống nhận diện của trung tâm thương mại đã được triển khai xuyên suốt và tiếp cận nhanh đến khách hàng mục tiêu. Trong vòng một năm hoạt động, Pandora City đã được nhận biết bởi 70% dân số Thành phố Hồ Chí Minh.