VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIÊN TIẾN

Phân tích những giá trị nền tảng của thương hiệu, đồng thời thấu cảm thông điệp mà khách hàng muốn truyền tải, nhóm chiến lược brand2 hoàn thiện ý tưởng thể hiện qua hình ảnh và ngôn ngữ truyền thông.

Từ định hướng này, đội ngũ sáng tạo brand2 triển khai ra hình ảnh, đồ họa và trình bày trên các ứng dụng nhận diện thương hiệu, truyền thông, tiếp thị và quảng cáo. Mỗi ứng dụng (touch point) có một thế mạnh và tầm hoạt động hiệu quả nhất định, thấu hiểu điều này, brand2 luôn đề xuất cho khách hàng những lựa chọn kinh tế và phù hợp nhất.