TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG

Sau khi sát nhập từ 3 tổng công ty cảng hàng không Bắc Trung Nam, ACV quản lý 21 sân bay tại Việt Nam. Brand2 đề xuất chiến lược thương hiệu cho một tổ chức đầu tư và quản lý vận hành sân bay cần mang lại sự tin tưởng, vững chắc, ổn định cho khách hàng cũng như các đối tác của ACV.

Nhiều biểu tượng mang ý nghĩa văn hoá, khoa học, hợp tác, bền vững được đề xuất. Cuối cùng, sự vững chắc và ổn định được Ban Lãnh đạo tổng công ty thống nhất lựa chọn với biểu tượng cũng là tên thương hiệu.